środa, 22 listopad 2017 08:52

Rozwój umiejętności wśród handlowców i działów sprzedaży

MATERIAŁ PR

Handlowcy to pracownicy, którzy każdego dnia borykają się z szeregiem skomplikowanych i wymagających zadań. Poszukiwanie nowych klientów czy prowadzenie negocjacji z potencjalnymi kupcami, nie należą do łatwych obowiązków. Jak wiec wesprzeć ich w codziennej pracy, tak aby ta stała się bardziej skuteczna i efektywna? Przede wszystkim stawiać na rozwój ich umiejętności, czemu służą m.in. dobre szkolenia dla handlowców.

Jaki powinien być dobry handlowiec?

Według specjalistów od HR dobry handlowiec to człowiek, który przede wszystkim posiada umiejętność swobodnego nawiązywania kontaktów oraz co równie ważne potrafiący te kontakty utrzymać. W tej branży liczy się przede wszystkim dynamika pracy oraz siła przebicia. Praca handlowca opiera się na rywalizacji, walce o klienta oraz bacznym przyglądaniu się konkurencji, tak aby móc się od niej odróżniać. Osoby pracujące w handlu muszą myśleć nie tylko o teraźniejszości, ale ważne jest również to, aby wybiegały one w przyszłość, próbując skutecznie określić trendy i tendencje, poprzez trafną analizę rynku. Jak widać, praca w sprzedaży jest niezwykle trudna i wymagająca szerokiej wiedzy w różnych dziedzinach — jej zdobywaniu służą różnego rodzaju szkolenia dla handlowców, na których z pewnością nie warto oszczędzać, ponieważ dobrze wyszkolony handlowiec to skuteczny handlowiec (który przynosi firmie wymierne zyski).

Rozwijanie umiejętności wśród handlowców

Jeżeli chodzi o rozwój handlowców to jednym z pierwszych szkoleń, które powinni oni ukończyć, jest szkolenie z zakresu efektywnej sprzedaży — co to oznacza w praktyce i jakie umiejętności kształtuje ono u pracownika sprzedaży? W szkoleniach tych chodzi przede wszystkim o nabycie umiejętności planowania realizacji celów oraz mierzenia i diagnozowania odchyleń od planu. Kolejną ważną rzeczą jest określanie zadań priorytetowych oraz umiejętność zarządzania własnym czasem, co jest kluczowe w tej branży.

Szkolenia dla handlowców obejmują również zakres efektywnego poszukiwania potencjalnych klientów, jak również umiejętności nawiązywania z nimi pozytywnych relacji. Handlowiec, który ukończy tego typu szkolenie, powinien móc precyzyjnie określać grupy potencjalnych i wartościowych klientów, znać techniki nawiązywania z nimi dobrego kontaktu, jak również dysponować narzędziami, które pozwolą mu tak prowadzić rozmowy telefoniczne, aby skutkowały one umówieniem się z klientem na spotkanie.

Ważną i przydatną kwestią, jeżeli chodzi o rozwój wśród pracowników sprzedaży, jest umiejętność odpowiedniej prezentacji oferty. Handlowiec powinien potrafić prezentować ofertę językiem korzyści dla klienta oraz umieć odpierać zastrzeżenia dotyczące danego produktu czy oferty. Kolejnym krokiem w rozwoju pracowników tych działów jest zdobycie przez nich umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, takich jak konflikt czy reklamacje. Dobry handlowiec to w końcu również osoba asertywna, która panuje nad emocjami własnymi klienta.

Rozwój wśród pracowników działów sprzedaży to bardzo złożone zagadnienie, obejmujące zarówno nabycie przez nich umiejętności twardych, takich jak znajomość produktu, ale również, a może przede wszystkim kompetencji miękkich. Wszystkiemu temu służą odpowiednio dobrane szkolenia.